Contacte Contacte

Ajuntament de Campos

Plaça Major, 1
07630 · Mallorca
T.971.169.500

 

Per serveis, informació i contacte amb l'Ajuntament de Campos pot accedir a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Campos (https://ajcampos.sedelectronica.es) i en casos justificats també a l'adreça ajuntament@ajcampos.cat

Per temes relacionats amb la pàgina pot adrecar-se a webmaster@ajcampos.cat 

 

Ver Mapa